Projektinė veikla

MOKYKLA DALYVAUJA PROJEKTE

Švenčionių pradinė mokykla gavo ES struktūrinių fondų ir LR biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" mokymo priemones (laboratorinius indus, gamtos pažinimo ir fizikos mokymo priemones).
Projekto kodas – Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto trukmė – 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d.–2019 m. liepos 22 d.).
Projekto nuoroda – http://www.vedlys.smm.lt/
Švenčionių pradinės mokyklos mokytojai, naudodami 1–4 klasių pamokose „Gamtamokslinės spintos" mokymo priemones ir įrangą, pagal bendrąsias ugdymo programas ugdo mokinių gebėjimus, atlieka tiriamuosius darbus.

Projekto koordinatorė, vyresnioji mokytoja Nijolė Vaitkuvienė

nijole projektas1 Smallnijole projektas2 Smallnijole projektas3 Small

MOKYKLOJE VYKDOMI PROJEKTAI:

„KUR VEDA TĖVIŠKĖS TAKELIS...“

„PAPUOŠKIME MOKYKLĄ“

„ŠVARI KALBA – ŠVARI GALVA“

„AŠ IRGI GALIU IR NORIU BŪTI FIZIŠKAI AKTYVUS“

„BŪK SAUGUS – BŪSI SVEIKAS“

Skelbimai

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS
2020 m. gegužės 21 d. Nr. V-92
1. Įsakau 2020 m. birželio 4 d. baigti ugdymo procesą (nuotoliniu būdu) Švenčionių pradinėje mokykloje. Vasaros atostogų pradžia 2020 m. birželio 5 d.
2. Įpareigoju mokytojus pravesti saugaus elgesio instruktažus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1-4 ir lavinamosios klasių mokiniams visomis aktualiomis vasaros atostogų metu temomis ir per el. dienyną informuoti mokinių tėvus (globėjus).
Direktorė
Laima VeličkienėPamokų laikas

1 -ose klasėse

1. 8.00 - 8.35

2. 8.55 - 9.30

3. 9.50 - 10.25

4. 10.50 - 11.25

5. 12.00 - 12.35


2 - 4- ose klasėse

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Draugiskas internetas logo be fono

673c8f7f85716af5a44dcda9958d54f8

thumb

Eurofondas-300x135 copy

logo