Mokyklos taryba

MOKYKOLS TARYBA

Pirmininkas - Rasa Štuikienė, 1c klasės mokytoja

Sekretorius - Jurgita Mamiūnienė, tėvų atstovas

Nariai

Virginija Duksienė, mokyklos logopedas,
Snieguolė Veličkienė, anglų kalbos mokytoja,
Danguolė Vaškinėlienė, 4b klasės mokytoja
Jolita Garbulienė, tėvų atstovas,
Diana Stūglienė, tėvų atstovas,
Ramunė Susvilienė, tėvų atstovas,
Kazimieras Pranskus, tėvų atstovas.

Tikslas - stiprinti mokyklos bendruomenę ir skatinti tėvus būti aktyviais ugdymo proceso dalyviais.

Uždaviniai

1) susipažinti, analizuoti ir aprobuoti mokyklos veiklos dokumentus;
2) svarstyti, teikti siūlymus bei padėti įgyvendinti priemones, skirtas mokyklos uždavinių realizacijai;
3) skatinti įvairias mokyklos mokytojų - tėvų bendradarbiavimo formas ir idėjas siekiant šeimos dalyvavimo, puoselėjant šeimos ir mokyklos tradicijas bei papročius, inicijuoti bendras veiklas klasėse, mokyklos renginiuose, organizuoti tėvų švietimą;
4) padėti pedagogams užtikrinti mokinio saugumą bei spręsti mokyklos mikroklimato ir vaiko sveikos gyvensenos įgūdžių gerinimo klausimus, dalyvauti įgyvendinant prevencines programas„Zipis", „Obuolio draugai", „Antras žingsnis";
5) skatinti tėvų iniciatyvą sprendžiant svarbius ugdymo proceso organizavimo klausimus, problemas, atsiradusias ugdymo procese ar mokyklos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus.

ŠVENČIONIŲ PRADINĖS MOKYKLOS TARYBOS 2019-2020 M. M. VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr.

Turinys (tema)

Laikas

1.

Posėdis, skirtas aptarti 2019-2020 m. m. mokyklos tarybos veiklos tikslus, uždavinius ir planus

Rugsėjis

2.

Posėdis, skirtas pagrindinių mokyklos veiklos dokumentų (veiklos plano, pradinio ugdymo programos ugdymo plano, strateginio plano, darbo tvarkos taisyklių) ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų ir sprendimų svarstymui

Rugsėjis, per mokslo metus

3.

Susirinkimas „Įtraukioji veikla arba kas skatintų  tėvus būti aktyvesniais bendruomenės nariais“

Spalis, lapkritis

4.

 

Posėdis:
-direktoriaus ataskaita dėl 2 % GPM lėšų panaudojimo per 2019 metus,
-mokyklos tarybos pirmininko 2019 metų veiklos ataskaita,
-mokyklos veiklos plano įgyvendinimas per I mokslo metų pusmetį 

Gruodis

5.

Posėdžiai dėl 2 % GPM lėšų panaudojimo

Pagal poreikį

6.

Posėdžiai, skirti aptarti platųjį ir giluminį mokyklos veiklos kokybės įsivertinimus

Spalis, gegužė

Švenčionių pradinės mokyklos

2019-2020 m. m. klasių tėvų komitetai

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Evalda Džiaukštienė

Kristina Vežan
Mindaugas Buivydas 

1a klasė

Saulius Galatiltis

Audrius Kazakevičius
Miranda Kaneckaja–Steckevičienė 
1b klasė

Jelena Činčikienė

Jurgita Jonušaitė
Eglė Kairiūnaitė–Averjanenkienė 
1c klasė

Viktorija Cijūnėlienė

Natalja Lukauskienė
Jelena Rutkovskaja 

2a klasė

Erika Strakšė

Miglė Steckienė
Saulius Čepulis

2b klasė

Loreta Kazakevičienė

Vida Petrovskienė
Anželika Kliševičienė 

2c klasė

Edita Basienė

Olesia Plotnikova
Rita Podnebesnova
Erika Bečelienė
Raimondas Gaidys 

3a klasė

Tatjana Zubovienė

Galina Jarmalienė
Diana Galatiltienė
Vaida Šavdinienė
Jelena Vološinienė 

3b klasė

Diana Stūglienė

Ramunė Susvilienė
Olga Oleškevičienė 

3c klasė

Natalija Čepulkovskienė

Virginija Trainienė
Jolanta Sventickienė 

4 a klasė

Jurgita Mamiūnienė

Oksana Čičiurkienė
Asta Galatiltienė 

4b klasė

Giedrė Varnelo

Dmitrijus Ivanovas
Žana Slabadienė
Andžela Šnurovienė 

4c klasė

Virginija Kairienė

Veronika Garbulienė
Rita Bachvalova 

4d klasė

Jūratė Golosujeva

Jolanta Jarošaitė
Jekaterina Golosujeva
Darius Razmys 

 

 

Skelbimai

ĮSAKYMAS
DĖL UGDYMO PROCESO PABAIGOS
2020 m. gegužės 21 d. Nr. V-92
1. Įsakau 2020 m. birželio 4 d. baigti ugdymo procesą (nuotoliniu būdu) Švenčionių pradinėje mokykloje. Vasaros atostogų pradžia 2020 m. birželio 5 d.
2. Įpareigoju mokytojus pravesti saugaus elgesio instruktažus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1-4 ir lavinamosios klasių mokiniams visomis aktualiomis vasaros atostogų metu temomis ir per el. dienyną informuoti mokinių tėvus (globėjus).
Direktorė
Laima VeličkienėPamokų laikas

1 -ose klasėse

1. 8.00 - 8.35

2. 8.55 - 9.30

3. 9.50 - 10.25

4. 10.50 - 11.25

5. 12.00 - 12.35


2 - 4- ose klasėse

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

Draugiskas internetas logo be fono

673c8f7f85716af5a44dcda9958d54f8

thumb

Eurofondas-300x135 copy

logo